EVOPLAY ՍԼՈԹ ՄՐՑԱՇԱՐ

Մեկնարկում է նոր մրցաշար՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ շահումային ֆոնդով։

Wild Spins մրցաշարը մեկնարկում է նոյեմբերի 23-ին ժամը 12:01-ին և ավարտվում նոյեմբերի 30-ին ժամը 12։00-ին։

ԻՆՉՊԵՍ ՄԱՍՆԱԿՑԵՄ

Անհրաժեշտ է կատարել առնվազն 100 ՀՀ դրամ խաղադրույք Evoplay մատակարարի հետևյալ խաղերում՝

Midnight Show
Basketball
Hot triple Sevens
Fruit Super Nova
Elven Princesses
Temple OF Dead
Gold of Sirens
Unlimited Wishes
Tree of Light

ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՂԹԵմ

Անհրաժեշտ է հայտնվել առավելագույն միավորներ հավաքած առաջին 20 մասնակիցների թվում։

Մրցաշարի ավարտին շահումային ֆոնդը կբաշխվի 20 հաղթողների միջև հետևյալ կերպ՝

ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Ստորև ներկայացված են մասնակցիների խաղային ID համարները և միավորները
Թարմացված է`1

ՏեղIDՄիավորներՇահում (ՀՀ ԴՐԱՄ)

Մուտքագրեք Ձեր խաղային ID–ն միավորները տեսնելու համար

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • Wild Spins սլոթ մրցաշարը սկսվում է 23․11.21 (ժամը 12:01) և տևում է մինչև 30․11.21 (ժամը 12։00)։
 • Նվազագույն խաղադրույքի չափը՝ 100 ՀՀ դրամ։
 • Մրցաշարին մասնակցող խաղերն են՝ Midnight Show, Basketball, Hot triple Sevens, Fruit Super Nova, Elven Princesses, Temple OF Dead, Gold of Sirens, Unlimited Wishes, Wild Bullets, Tree of Light
 • Մրցաշարի ընթացքում միավորները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով` շահումի գումար / խաղադրույքի գումար = միավոր:
 • Օրինակ՝ եթե դու կատարել ես 100 դրամի խաղադրույք և շահել 75,000 դրամ, ապա ստանում ես 750 միավոր (75,000 / 100 = 750):
 • Այն դեպքում, եթե շահումի գումարը փոքր է խաղադրույքի գումարից (այլ կերպ ասած՝ շահում/խաղադրույք հարաբերությունը կազմում է 1-ից փոքր թիվ), միավորներ չեն շնորհվում:
 • Օրինակ՝ եթե դու կատարել ես 100 դրամի խաղադրույք և շահել 40 դրամ, ապա միավորներ չեն շնորհվում, քանի որ 40/100 = 0.4 < 1:
 • Անհրաժեշտ է հայտնվել առավելագույն միավորներ հավաքած առաջին 20 մասնակիցների թվում։
 • Մրցաշարի ավարտին շահումային ֆոնդը կբաշխվի 20 հաղթողների միջև հետևյալ կերպ՝
 • Հավասար միավորներ հավաքելու դեպքում ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում այն մասնակիցը, ով առաջինն է գրավել տվյալ տեղը մրցաշարային աղյուսակում, և ստանում է դրա համար նախատեսված շահումը։
 • Պայմաններում նշված դրամական գումարների չափը կարող է փոփոխվել Կազմակերպչի հայեցողությամբ:
 • Կազմակերպչի հայեցողությամբ է սահմանվում շահողին որոշելու, շահումային ֆոնդը բաշխելու կարգը, ինչպես նաև առաջացած տեխնիկական և այլ խնդիրների լուծման կանոնները։ Ծրագրային և այլ տեխնիկաան խնդիրների դեպքում հաշվի են առնվում կազմակերպչի սերվերների վրա ֆիքսված տվյալները: Շահումի փաստը որոշվում է այդ տվյալների հիման վրա, ինչի մասին շահած մասնակիցը պաշտոնական ծանուցում է ստանում կազմակերպչի կողմից:
 • TotoGaming-ի ընդհանուր դրույթների, պայմանների և կանոնակարգի խախտման դեպքում Կազմակերպիչն իրավասու է զրկել ինչպես մրցաշարին մասնակցելու իրավունքից, այնպես էլ շահումներից։ Կազմակերպիչը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ:
 • Սույն դրույթների և պայմանների թարգմանված տարբերակների միջև տարընթերցումների դեպքում գերակայում է հայերեն տեքստի տարբերակը։
 • Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի կասեցնել կամ սահմանափակել Խաղացողի մասնակցությունը սույն մրցաշարին:
 • Սույն մրցաշարին մասնակցող յուրաքանչյուր Խաղացող հավաստում է, որ ծանոթացել և ընդունել է սույն պայմանները:
 • Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի փոփոխել, ժամանակավորապես դադարեցնել կամ չեղարկել սույն մրցաշարը։
 • Կազմակերպչի կողմից սահմանված ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները կիրառելի են սույն մրցաշարի համար այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն մրցաշարի պայմաններին: