ՍԼՈԹ ՄՐՑԱՇԱՐ

Yeet&Sweet մրցաշարը մեկնարկում է 2023 թվականի հունվարի 20-ին ժամը 14։00 և ավարտվում 2024 թվականի հունվարի 8-ին ժամը 01։59-ին։
Ընդհանուր շահումային ֆոնդը կազմում է ավելի քան 410,000,000 ՀՀ դրամ:

Մրցաշարը բաղկացած է 10 փուլից:

ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Միավորները հաշվարկվում և կուտակվում են ըստ հետևյալ բանաձևի՝

շահումի գումար / խաղադրույքի գումար = միավոր

Օրինակ՝ եթե դու կատարել ես 5,000 ՀՀ դրամի խաղադրույք և շահել ես 50,000 ՀՀ դրամ, ապա կստանաս 10 միավոր ( 50,000 / 5,000):

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

«Yeet&Sweet» մրցաշարը մեկնարկում է 20․01․23 (ժամը 14։00) և տևում է մինչև 08․01․24 (ժամը 01:59)։

Նվազագույն խաղադրույքը՝ 209 ՀՀ դրամ։

Ընդհանուր շահումային ֆոնդը կազմում է ավելի քան 410,000,000 ՀՀ դրամ:

Մրցաշարը բաղկացած է 10 փուլից՝ յուրաքանչյուրը ավելի քան 41,800,000 ՀՀ դրամ ֆոնդով։

Ամեն փուլի ֆոնդը կբաշխվի հաղթողների միջև հետևյալ կերպ.

Մրցաշարին մասնակցող խաղերն են՝ Lunar Rabbit, King of Monkeys 2, Dragon King, Emperor’s Wealth, Magic Dragon, Lucky Coins, Nefertiti’s Nile, Rosh Immortality Cube Megaways, 20 Hot Fruit Delights, Aladdin’s Quest, Pirate’s Pearl Megaways, Dolphin’s Dream, Wild Dolphin, Monkey Pirates, Atlantis World, Money Farm Megaways, Money Farm 2, Money Farm, Clover Goes Wild, Kitty Twins․

Հավասար միավորներ ունենալու դեպքում շահումը տրամադրվում է այն մասնակցին, ով առաջինն է կուտակել տվյալ քանակությամբ միավորներ։

Տվյալ մրցաշարի հաղթողների շահումները փոխանցվում են նրանց խաղային հաշվին մրցաշարի ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում:

Պայմաններում նշված դրամական գումարների չափը կարող է փոփոխվել Կազմակերպչի հայեցողությամբ:

Քանի որ մրցաշարն անցկացվում է ամբողջ աշխարհի խաղացողների միջև, խաղի ներսում առկա մրցաշարային աղյուսակում յուրաքանչյուր խաղացողի տրվում է հատուկ ID, որը չի համապատասխանում նրա խաղային ID-ին:

Կազմակերպչի հայեցողությամբ է սահմանվում շահողին որոշելու, շահումային ֆոնդը բաշխելու կարգը, ինչպես նաև առաջացած տեխնիկական և այլ խնդիրների լուծման կանոնները։ Ծրագրային և այլ տեխնիկաան խնդիրների դեպքում հաշվի են առնվում կազմակերպչի սերվերների վրա ֆիքսված տվյալները: Շահումի փաստը որոշվում է այդ տվյալների հիման վրա, ինչի մասին շահած մասնակիցը պաշտոնական ծանուցում է ստանում կազմակերպչի կողմից:

TotoGaming-ի ընդհանուր դրույթների, պայմանների և կանոնակարգի խախտման դեպքում Կազմակերպիչն իրավասու է զրկել ինչպես մրցաշարին մասնակցելու իրավունքից, այնպես էլ շահումներից։ Կազմակերպիչը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ:

Սույն դրույթների և պայմանների թարգմանված տարբերակների միջև տարընթերցումների դեպքում գերակայում է հայերեն տեքստի տարբերակը։

Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի կասեցնել կամ սահմանափակել Խաղացողի մասնակցությունը սույն մրցաշարին:

Սույն մրցաշարին մասնակցող յուրաքանչյուր Խաղացող հավաստում է, որ ծանոթացել և ընդունել է սույն պայմանները:

Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի փոփոխել, ժամանակավորապես դադարեցնել կամ չեղարկել սույն մրցաշարը։

Կազմակերպչի կողմից սահմանված ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները կիրառելի են սույն մրցաշարի համար այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն մրցաշարի պայմաններին: