Ակցիայի ավարտ

Մրցաշարը մեկնարկել է հուլիսի 13-ին (04:00) և ավարտվելու է սեպտեմբերի 29-ին (03:59)

ՀԱՂԹԵԼՈՒ ԲԱՆԱՁԵՎ

Միավորները հաշվարկվում են և կուտակվում ըստ հետևյալ բանաձևի՝

միավոր = շահումի գումար / խաղադրույքի գումար x 100

Օրինակ՝
եթե դու կատարել ես 5,000 ՀՀ դրամ խաղադրույք և շահել ես 50,000 ՀՀ դրամ գումար, ապա կստանաս 1000 միավոր։

մրցաշարային աղյուսակ

Տեղ

Շահում (ՀՀ ԴՐԱՄ)

Փուլ 1-9

1 848,000+
2 530,000+
3 424,000+
4 318,000+
5 254,000+
6 212,000+
7 169,000+
8 127,000+
9 106,000+
10 84,000+
11-20 42,000-ական+
21-30 38,000-ական+
31-40 29,000-ական+
41-60 25,000-ական+
61-70 21,000-ական+
71-80 16,000-ական+
81-100 14,000-ական+
101-120 12,000-ական+
121-150 10,000-ական+
151-200 8,000-ական+

Փուլ 10

1 1,909,000+
2 848,000+
3 636,000+
4 530,000+
5 424,000+
6 296,000+
7 212,000+
8 169,000+
9 127,000+
10 84,000+
11-20 42,000-ական+
21-30 38,000-ական+
31-40 29,000-ական+
41-60 25,000-ական+
61-70 21,000-ական+
71-80 16,000-ական+
81-100 14,000-ական+
101-120 12,000-ական+
121-150 10,000-ական+
151-200 8,000-ական+

Փուլ 11

1 3,392,000+
2 1,695,000+
3 1,271,000+
4 653,000+
5 424,000+
6 339,000+
7 254,000+
8 212,000+
9 169,000+
10 127,000+
11-20 50,000-ական+
21-30 42,000-ական+
31-40 33,000-ական+
41-70 25,000-ական+
71-80 23,000-ական+
81-100 16,000-ական+
101-150 12,000-ական+
151-200 10,000-ական+
201-250 8,000-ական+

«Into the Universe» սլոթ մրցաշարի տևողությունը՝ 13.07.23 (ժամը 04։00) - 29․09.23 (ժամը 03:59)։

Մրցաշարը բաղկացած է ընդհանուր 11 փուլից։

Շահումային ֆոնդը՝ ավելի քան 77,000,000 ՀՀ դրամ։

Մրցաշարին մասնակցում են Spinomenal մատակարարի բոլոր խաղերը։

Մրցաշարին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է կատարել նվազագույնը 84 ՀՀ դրամ խաղադրույք։

Միավորները հաշվարկվում են և կուտակվում ըստ հետևյալ բանաձևի՝ միավոր = շահումի գումար / խաղադրույքի գումար x 100 Օրինակ, եթե դու կատարել ես 5,000 ՀՀ դրամ խաղադրույք և շահել ես 50,000 ՀՀ դրամ գումար, ապա կստանաս 1000 միավոր։

Մրցաշարի ֆոնդը բաշխվում է ըստ փուլերի, հետևյալ կերպ՝

1-9 փուլ

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին ավելի քան 6,360,000 ՀՀ դրամ ֆոնդը բաշխվում է 200 հաղթողների միջև, այսպես՝

1 848,000+
2 530,000+
3 424,000+
4 318,000+
5 254,000+
6 212,000+
7 169,000+
8 127,000+
9 106,000+
10 84,000+
11-20 42,000-ական+
21-30 38,000-ական+
31-40 29,000-ական+
41-60 25,000-ական+
61-70 21,000-ական+
71-80 16,000-ական+
81-100 14,000-ական+
101-120 12,000-ական+
121-150 10,000-ական+
151-200 8,000-ական+

10 փուլ

Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին ավելի քան 8,480,000 ՀՀ դրամ ֆոնդը բաշխվում է 200 հաղթողների միջև, այսպես՝

1 1,909,000+
2 848,000+
3 636,000+
4 530,000+
5 424,000+
6 296,000+
7 212,000+
8 169,000+
9 127,000+
10 84,000+
11-20 42,000-ական+
21-30 38,000-ական+
31-40 29,000-ական+
41-60 25,000-ական+
61-70 21,000-ական+
71-80 16,000-ական+
81-100 14,000-ական+
101-120 12,000-ական+
121-150 10,000-ական+
151-200 8,000-ական+

11 փուլ

Ավելի քան 12,720,000 ՀՀ դրամ ֆոնդը բաշխվում է 250 հաղթողների միջև, այսպես՝

1 3,392,000+
2 1,695,000+
3 1,271,000+
4 653,000+
5 424,000+
6 339,000+
7 254,000+
8 212,000+
9 169,000+
10 127,000+
11-20 50,000-ական+
21-30 42,000-ական+
31-40 33,000-ական+
41-70 25,000-ական+
71-80 23,000-ական+
81-100 16,000-ական+
101-150 12,000-ական+
151-200 10,000-ական+
201-250 8,000-ական+

Եթե երկու կամ ավելի մասնակիցներ մրցաշարային աղյուսակում հավաքեն հավասար քանակությամբ միավորներ, ապա ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում այն մասնակիցը, ով առաջինն է հավաքել տվյալ քանակությամբ միավորները:

Տվյալ մրցաշարի հաղթողների շահումները փոխանցվում են նրանց խաղային հաշվին մրցաշարի ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում:

Պայմաններում նշված դրամական գումարների չափը կարող է փոփոխվել Կազմակերպչի հայեցողությամբ:

Քանի որ մրցաշարն անցկացվում է ամբողջ աշխարհի խաղացողների միջև, խաղի ներսում առկա մրցաշարային աղյուսակում յուրաքանչյուր խաղացողի տրվում է հատուկ ID, որը չի համապատասխանում նրա խաղային ID-ին:

Կազմակերպչի հայեցողությամբ է սահմանվում շահողին որոշելու, շահումային ֆոնդը բաշխելու կարգը, ինչպես նաև առաջացած տեխնիկական և այլ խնդիրների լուծման կանոնները։ Ծրագրային և այլ տեխնիկաան խնդիրների դեպքում հաշվի են առնվում կազմակերպչի սերվերների վրա ֆիքսված տվյալները: Շահումի փաստը որոշվում է այդ տվյալների հիման վրա, ինչի մասին շահած մասնակիցը պաշտոնական ծանուցում է ստանում կազմակերպչի կողմից:

TotoGaming-ի ընդհանուր դրույթների, պայմանների և կանոնակարգի խախտման դեպքում Կազմակերպիչն իրավասու է զրկել ինչպես մրցաշարին մասնակցելու իրավունքից, այնպես էլ շահումներից։ Կազմակերպիչը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ:

Սույն դրույթների և պայմանների թարգմանված տարբերակների միջև տարընթերցումների դեպքում գերակայում է հայերեն տեքստի տարբերակը։

Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի կասեցնել կամ սահմանափակել Խաղացողի մասնակցությունը սույն մրցաշարին:

Սույն մրցաշարին մասնակցող յուրաքանչյուր Խաղացող հավաստում է, որ ծանոթացել և ընդունել է սույն պայմանները:

Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի փոփոխել, ժամանակավորապես դադարեցնել կամ չեղարկել սույն մրցաշարը։

Կազմակերպչի կողմից սահմանված ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները կիրառելի են սույն մրցաշարի համար այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն մրցաշարի պայմաններին: