21+ | Warning: participation in the game may result in material losses. Playing drunk or depressed is unacceptable.

با شرکت در بازی های تخته نرد، دومینو و توتو 21 بمب جک پات ببرید

بمب جک پات فرصتی است  تا بتوانید مبلغ بیشتری را ببرید.تنها فقط یکی از بازی های تخته نرد،دومینو و یا توتو 21 را بازی کنید.و در فرصت دلخواه  و یا با شرط دلخواه ببرید. حتی اگر تنها 50 درام شرطبندی کرده اید می توانید شانس برد داشته باشید

برندگان بمب جک پات

بمب جک پات چیست و قرعه کشی چگونه  صورت می گیرد؟

10.000   درام به صندوق جوایز اضافه می شود و پس از آن درصدی ازمبالغ بازی های توتو21، دومینو و تخته نرد که در حین بازی جمع آوری می شود به صندوق اضافه می شود . در واقع در ابتدا  فقط مبلغ 10.000 درام به صندوق اضافه می شود و به صورت تجریجی این مبلغ بیشتر می شود

شما می توانید به راحتی میز بازی برای توتو21، دومینو و یا تخته نرد بسازید و یا به میز بازی در حال انتظار بپیوندید

برای اینکه بتوانید در بمب جک پات شرکت کنید می بایست در بازی حضور داشت باشید.برندگان جک پات درهر لحظه از بازی می توانند انتخاب شوند

برندگان کاملا به صورت تصادفی انتخاب می شوند، که بر این اساس جوایز بین دو شرکت کننده به طور مساوی به صورت 50/50 از صندوق جوایز جک پات تعلق می گیرد.

شما می توانید مبلغ جک پات را در بازی های تخته نرد، دومینو و یا توتو21 مشاهده کنید

این جک پات برای مسابقات تخته نرد، دومینو و توتو21 قابل استفاده نمی باشد

TotoGaming می تواند با اعلام قبلی به کاربران   تعغییراتی در شرایط موجود ایجاد کند

در صورت مشاهده خطایی از طرف کاربران، بر اساس شرایط و ضوابط عمومی TotoGaming، می تواند محدودیت هایی برای کاربر ایجاد کند