21+ | Նախազգուշացում. խաղին մասնակցելով` կարող եք կրել նյութական վնասներ: Ոչ սթափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է:

Երկու Cashback Կազինոյում

5%

TotoGaming-ը հոգ է տանում, որ դու շահես, նույնիսկ եթե պարտվել ես։ Մեր Կազինոն տրամադրում է իր հաճախորդին Cashback՝ պարտված գումարի կանոնավոր վերադարձ։

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուս

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է նախորդ օրվա ժամը 08:00-ից մինչև ընթացիկ օրվա ժամը 08:00 ընկած ժամանակահատվածում Կազինոյի խաղերում պարտված գումարից (խաղադրույքների և շահումների գումարների դրական տարբերություն)՝ 5%-ի չափով։

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է Կազինոյի բոլոր խաղերի համար, բացի այն խաղերից, որոնք ներկայացված են հետևյալ բաժիններում՝ «Live Կազինո», «TV խաղեր», «Video Poker», «Արագ խաղեր», «Բլոտ», «Նարդի», «Տոտո 21», «Դոմինո», «Կենո», «Քրաշ», «Հայ Լո», «Պոկեր»։

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է միայն այն խաղացողների համար, որոնց պարտված գումարը կազմում է 5,000 դրամ և ավել։

Օրինակ`

Եթե դու պարտվել ես «Կազինո Cashback» ակցիայում ներառված խաղերում՝ կատարելով 10,000 դրամի խաղադրույք, ապա դու կստանաս 10,000 դրամին համապատասխան քեշբեքի տոկոսը։

Եթե դու կատարել ես 2,000 դրամի խաղադրույք և պարտվել, ապա քեշբեք չես ստանում, քանի որ կորցրած գումարը չի գերազանցում 5,000 դրամը։

Եթե դու պարտվել ես՝ խաղալով «Կազինո Cashback» ակցիայում չներառված խաղերում, ապա դու չես ստանա քեշբեք։

Սակայն, եթե գումար ես շահել «Կազինո Cashback» ակցիայում չներառված խաղերում և այդ գումարով խաղալով «Կազինո Cashback» ակցիայում ներառված խաղերում՝ կորցրել ես 5,000 և ավելի գումար, ապա դու կստանաս պարտված գումարին համապատասխան քեշբեքի տոկոսը։

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է ամեն օր և փոխանցվում խաղացողի խաղային հաշվին մինչև հաշվարկային օրվա ժամը 14:00։ Բոնուսը չունի խաղարկման պայման և կարող է ցանկացած պահի ելքագրվել խաղային հաշվից։

TotoGaming-ն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ որոշել «Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսի տրամադրման հարցը՝ խարդախության կամ չարաշահման կասկածի դեպքում:

TotoGaming–ի ընդհանուր դրույթների ու պայմանների խախտման դեպքում կազմակերպությունն իրավասու է զրկել ակցիային մասնակցելու իրավունքից, ինչպես նաև կիրառել այլ սահմանափակումներ տվյալ խաղային հաշվի նկատմամբ:

TotoGaming–ն իրավասու է կատարել փոփոխություններ վերոնշյալ պայմաններում՝ նախապես հիմնավորելով կատարվող փոփոխությունները և այդ մասին տեղեկացնելով հաճախորդներին:

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուս

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է երկուշբաթի ժամը 08:00-ից մինչև հաջորդ երկուշաբթի ժամը 08:00 ընկած ժամանակահատվածում Live Կազինոյի խաղերում պարտված գումարից (խաղադրույքների և շահումների գումարի դրական տարբերություն)՝ 5%-ի չափով։

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է միայն այն խաղացողների համար, որոնց պարտված գումարը կազմում է 5,000 դրամ և ավել։

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է միայն Live Կազինո բաժնում ներկայացված խաղերի համար։

Օրինակ`

Եթե դու պարտվել ես «LIVE ԿԱԶԻՆՈ CASHBACK» ակցիայում ներառված խաղերում՝ կատարելով 10,000 դրամի խաղադրույք, ապա դու կստանաս 10,000 դրամին համապատասխան քեշբեքի տոկոսը։

Եթե դու կատարել ես 2,000 դրամի խաղադրույք և պարտվել, ապա քեշբեք չես ստանում, քանի որ կորցրած գումարը չի գերազանցում 5,000 դրամը։

Եթե դու պարտվել ես՝ խաղալով «LIVE ԿԱԶԻՆՈ CASHBACK» ակցիայում չներառված խաղերում, ապա դու չես ստանա քեշբեք։

Սակայն, եթե գումար ես շահել «LIVE ԿԱԶԻՆՈ CASHBACK» ակցիայում չներառված խաղերում և այդ գումարով խաղալով «LIVE ԿԱԶԻՆՈ CASHBACK» ակցիայում ներառված խաղերում՝ կորցրել ես 5,000 և ավելի գումար, ապա դու կստանաս պարտված գումարին համապատասխան քեշբեքի տոկոսը։

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է ամեն երկուշաբթի և փոխանցվում է խաղացողի խաղային հաշվին մինչև հաշվարկային օրվա ժամը 14:00-ն։ Բոնուսը չունի խաղարկման պայման և կարող է ցանկացած պահի ելքագրվել խաղային հաշվից։

TotoGaming-ն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ որոշել «Live Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսի տրամադրման հարցը՝ խարդախության կամ չարաշահման կասկածի դեպքում:

TotoGaming–ի ընդհանուր դրույթների ու պայմանների խախտման դեպքում կազմակերպությունն իրավասու է զրկել ակցիային մասնակցելու իրավունքից, ինչպես նաև կիրառել այլ սահմանափակումներ տվյալ խաղային հաշվի նկատմամբ:

TotoGaming–ն իրավասու է կատարել փոփոխություններ վերոնշյալ պայմաններում՝ նախապես հիմնավորելով կատարվող փոփոխությունները և այդ մասին տեղեկացնելով հաճախորդներին: