Երկու Cashback Կազինոյում

5% - 10%

TotoGaming-ը հոգ է տանում, որպեսզի դուք շահեք, նույնիսկ եթե պարտվել եք։ Մեր Կազինոն տրամադրում է իր յուրաքանչյուր հաճախորդին Cashback՝ պարտված գումարի կանոնավոր վերադարձ ամեն օր (10%) և ամեն շաբաթ (5%):

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուս

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է նախորդ օրվա ժամը 08:00-ից մինչև ընթացիկ օրվա ժամը 08:00 ընկած ժամանակահատվածում Կազինոյի խաղերում պարտված գումարից (խաղադրույքների և շահումների գումարների դրական տարբերություն)՝ 10%-ի չափով։

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է միայն այն խաղացողների համար, որոնց պարտված գումարը կազմում է 5,000 դրամ և ավել։

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է ամեն օր և փոխանցվում է խաղացողի խաղային հաշվին մինչև հաշվարկային օրվա ժամը 14:00։ Բոնուսը չունի խաղարկման պայման և կարող է ցանկացած պահի ելքագրվել խաղային հաշվից։

«Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսը հաշվարկվում է Կազինոյի բոլոր խաղերի համար, բացի խաղերից, որոնք ներկայացված են հետևյալ բաժիններում․

Live Կազինո

Video Poker

TV խաղեր

Արագ խաղեր

Բլոտ, Նարդի, Տոտո 21, Դոմինո, Կենո, Քրաշ, Հայ Լո

TotoGaming-ն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ որոշել «Կազինո Cashback» ամենօրյա բոնուսի տրամադրման հարցը՝ խարդախության կամ չարաշահման կասկածի դեպքում:

TotoGaming–ի ընդհանուր դրույթների ու պայմանների խախտման դեպքում կազմակերպությունն իրավասու է զրկել ակցիային մասնակցելու իրավունքից, ինչպես նաև կիրառել այլ սահմանափակումներ տվյալ խաղային հաշվի նկատմամբ:

TotoGaming–ն իրավասու է կատարել փոփոխություններ վերոնշյալ պայմաններում՝ նախապես հիմնավորելով կատարվող փոփոխությունները և այդ մասին տեղեկացնելով հաճախորդներին:

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուս

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է երկուշբաթի ժամը 08:00-ից մինչև հաջորդ երկուշաբթի ժամը 08:00 ընկած ժամանակահատվածում Live Կազինոյի խաղերում պարտված գումարից (խաղադրույքների և շահումների գումարի դրական տարբերություն)՝ 5%-ի չափով։

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է միայն այն խաղացողների համար, որոնց պարտված գումարը կազմում է 5,000 դրամ և ավել։

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է ամեն երկուշաբթի և փոխանցվում է խաղացողի խաղային հաշվին մինչև հաշվարկային օրվա ժամը 14:00։ Բոնուսը չունի խաղարկման պայման և կարող է ցանկացած պահի ելքագրվել խաղային հաշվից։

«Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսը հաշվարկվում է միայն Live Կազինո բաժնում ներկայացված խաղերի համար։

TotoGaming-ն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ որոշել «Live Կազինո Cashback» ամենշաբաթյա բոնուսի տրամադրման հարցը՝ խարդախության կամ չարաշահման կասկածի դեպքում:

TotoGaming–ի ընդհանուր դրույթների ու պայմանների խախտման դեպքում կազմակերպությունն իրավասու է զրկել ակցիային մասնակցելու իրավունքից, ինչպես նաև կիրառել այլ սահմանափակումներ տվյալ խաղային հաշվի նկատմամբ:

TotoGaming–ն իրավասու է կատարել փոփոխություններ վերոնշյալ պայմաններում՝ նախապես հիմնավորելով կատարվող փոփոխությունները և այդ մասին տեղեկացնելով հաճախորդներին: