21+ | Նախազգուշացում. խաղին մասնակցելով` կարող եք կրել նյութական վնասներ: Ոչ սթափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է:

Cashback՝ (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ) առաջարկ բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են և կատարում են խաղադրույքներ սպորտային իրադարձությունների ելքերի վրա։ Այն գործում է ամեն ամիս sport.totogaming.am-ում և թույլ է տալիս վերադարձնել յուրաքանչյուր ամսվա Ձեր՝ սպորտային իրադարձությունների վրա կատարած խաղադրույքների պարտված ընդհանուր գումարի 2-10%-ը։ Cashback-ը (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձը) գործում է սպորտային իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված բոլոր տեսակի խաղադրույքների համար:

Գործում է 5 տեսակի Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ) ՝ կախված տվյալ ամսվա ընթացքում խաղադրույքների կատարման օրերի քանակից, խաղադրույքների ու իրադարձությունների քանակից, խաղադրույքների ու դեպոզիտների ընդհանուր գումարից։

Ակցիայի նշված ժամանակահատվածում Cashback–ի (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձի) արտոնություններից օգտվելու համար պետք է բավարարել հետևյալ պայմաններին․

Cashback–ի (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ) տեսակ
Խաղադրույք կատարելու օրերի նվազագույն քանակ
Իրադարձությունների ելքերի նվազագույն քանակ
Խաղադրույքների նվազագույն քանակ
Խաղադրույքների նվազագույն գումարը 1 օրվա ընթացքում
Խաղադրույքների ընդհանուր գումար
Դեպոզիտ(ներ)ի ընդհանուր գումար
Բրոնզ Cashback 2%
7 օր
20
20
1000 դ
2,000,000 դ
500,000 դ
Արծաթ Cashback 4%
10 օր
50
50
1000 դ
5,000,000 դ
1,000,000 դ
Ոսկի Cashback 6%
15 օր
100
100
1000 դ
10,000,000 դ
2,000,000 դ
Պլատին Cashback 8%
20 օր
200
200
1000 դ
25,000,000 դ
3,000,000 դ
VIP Cashback 10%
25 օր
300
300
1000 դ
30,000,000 դ
5,000,000 դ

Իսկ այժմ մանրամասնենք․

Բրոնզ Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)-ը տրվում է առնվազն 7 օրում ամենաքիչը 20 տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված 20 և ավել խաղադրույքների դեպքում, ընդ որում մեկ օրվա ընթացքում իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների հանրագումարը պետք է կազմի առնվազն 1000 դրամ։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված բոլոր խաղադրույքների ընդհանուր գումարը պետք է հասնի 2,000,000 դրամի, իսկ կատարված դեպոզիտների ընդհանուր գումարը՝ 500,000 դրամի:

Օրինակ․ Ենթադրենք, Դուք 7 օրվա ընթացքում կատարել եք օրական առնվազն 1000 դրամի չափով խաղադրույք իրադարձությունների ելքերի վրա և ամբողջ ամսվա ընթացքում կատարել եք առնվազն 20 խաղադրույք 20 և ավել տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր գումարը կազմել է 2,500,000 դրամ, իսկ այդ իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր շահումը՝ 1,800,000 դրամ։ Պարտված ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 2,500,000 - 1,800,000 = 700,000 դրամ: Այդ դեպքում Դուք կստանաք Cashback պարտված 700,000 դրամի 2%-ի չափով՝ 14,000 դրամ։

 

Արծաթ Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)-ը տրվում է առնվազն 10 օրում ամենաքիչը 50 տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված 50 և ավել խաղադրույքների դեպքում, ընդ որում մեկ օրվա ընթացքում իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների հանրագումարը պետք է կազմի առնվազն 1000 դրամ։ Իրադարձություննեի ելքերի վրա կատարված բոլոր խաղադրույքների ընդհանուր գումարը պետք է հասնի 5,000,000 դրամի, իսկ կատարված դեպոզիտների ընդհանուր գումարը՝ 1,000,000 դրամի:

Օրինակ. Ենթադրենք, Դուք 10 օրվա ընթացքում կատարել եք օրական առնվազն 1000 դրամի չափով խաղադրույք իրադարձությունների ելքերի վրա և ամբողջ ամսվա ընթացքում կատարել եք առնվազն 50 խաղադրույք 50 և ավել տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր գումարը կազմել է 5,700,000 դրամ, իսկ այդ իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր շահումը՝ 3,800,000 դրամ։ Պարտված ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 5,700,000 - 3,800,000 = 1,900,000 դրամ: Այդ դեպքում Դուք կստանաք Cashback պարտված 1,900,000 դրամի 4%-ի չափով՝ 76,000 դրամ։

 

Ոսկի Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)-ը տրվում է առնվազն 15 օրում ամենաքիչը 100 տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված 100 և ավել խաղադրույքների դեպքում, ընդ որում մեկ օրվա ընթացքում իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների հանրագումարը պետք է կազմի առնվազն 1000 դրամ։ Իրադարաձությունների ելքերի վրա կատարված բոլոր խաղադրույքների ընդհանուր գումարը պետք է հասնի 10,000,000 դրամի, իսկ կատարված դեպոզիտների ընդհանուր գումարը՝ 2,000,000 դրամի:

Օրինակ. Ենթադրենք, Դուք 15 օրվա ընթացքում կատարել եք օրական առնվազն 1000 դրամի չափով խաղադրույք իրադարձությունների ելքերի վրա և ամբողջ ամսվա ընթացքում կատարել եք առնվազն 100 խաղադրույք 100 և ավել տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր գումարը կազմել է 12,000,000 դրամ, իսկ այդ իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր շահումը՝ 9,500,000 դրամ։ Պարտված ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 12,000,000 - 9,500,000 = 2,500,000 դրամ: Այդ դեպքում Դուք կստանաք Cashback պարտված 2,500,000 դրամի 6%-ի չափով՝ 150,000 դրամ։

 

Պլատին Cashback-ը տրվում է առնվազն 20 օրում ամենաքիչը 200 տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված 200 և ավել խաղադրույքների դեպքում, ընդ որում մեկ օրվա ընթացքում իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների հանրագումարը պետք է կազմի առնվազն 1000 դրամ։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված բոլոր խաղադրույքների ընդհանուր գումարը պետք է հասնի 25,000,000 դրամի, իսկ կատարված դեպոզիտների ընդհանուր գումարը՝ 3,000,000 դրամի:

Օրինակ. Ենթադրենք, Դուք 20 օրվա ընթացքում կատարել եք օրական առնվազն 1000 դրամի չափով խաղադրույք իրադարձությունների ելքերի վրա և ամբողջ ամսվա ընթացքում կատարել եք առնվազն 200 խաղադրույք 200 և ավել տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր գումարը կազմել է 28,000,000 դրամ, իսկ այդ իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր շահումը՝ 23,000,000 դրամ։ Պարտված ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 28,000,000 - 23,000,000 = 5,000,000 դրամ: Այդ դեպքում Դուք կստանաք Cashback պարտված 5,000,000 դրամի 8%-ի չափով՝ 400,000 դրամ։

 

VIP Cashback-ը տրվում է առնվազն 25 օրում ամենաքիչը 300 տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված առնվազն 300 և ավել խաղադրույքների դեպքում, ընդ որում մեկ օրվա ընթացքում իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների հանրագումարը պետք է կազմի առնվազն 1000 դրամ։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված բոլոր խաղադրույքների ընդհանուր գումարը պետք է հասնի 30,000,000 դրամի, իսկ կատարված դեպոզիտների ընդհանուր գումարը՝ 5,000,000 դրամի:

Օրինակ․ Ենթադրենք, Դուք 25 օրվա ընթացքում կատարել եք օրական առնվազն 1000 դրամի չափով խաղադրույք իրադարձությունների ելքերի վրա և ամբողջ ամսվա ընթացքում կատարել եք առնվազն 300 խաղադրույք 300 և ավել տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա։ Իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր գումարը կազմել է 34,000,000 դրամ, իսկ այդ իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների ընդհանուր շահումը՝ 20,000,000 դրամ։ Պարտված ընդհանուր գումարը կազմում է՝ 34,000,000 - 20,000,000 = 14,000,000 դրամ: Այդ դեպքում Դուք կստանաք Cashback պարտված 14,000,000 դրամի 10%-ի չափով՝ 1,400,000 դրամ։

 

Եկեք ամփոփենք այսպիսի մի օրինակով։ Եթե ամսվա ընթացքում իրադարձությունների ելքերի վրա Ձեր կատարած խաղադրույքները և դեպոզիտները չեն բավարարում տվյալ տեսակի Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)-ի գոնե մեկ պայմանի, ապա դուք կստանաք այն Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)-ը, որի բոլոր պայմաններին Դուք համապատասխանում եք։ Օրինակ, եթե Դուք 10 օրվա ընթացքում կատարել եք 50 խաղադրույք 50 տարբեր իրադարձությունների ելքերի վրա և 1,000,000 դրամ դեպոզիտ, սակայն կատարված խաղադրույքների ընդհանուր գումարը չի հասնում 5,000,000 դրամի (օրինակ՝ 4,500,000), ապա Դուք կստանաք ոչ թե Արծաթ 4% Cashback–ի վերադարձ, այլ Բրոնզ 2% Cashback–ի վերադարձ:

Ակցիայի պայմաններն են՝

Cashback-ը (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ) գործում է sport.totogaming.am կայքի ցանկացած իրադարձության ելքերի վրա կատարված բոլոր տեսակի խաղադրույքների համար

Տվյալ ժամանակահատվածում պարտված ընդհանուր գումարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ կատարված խաղադրույքների ընդհանուր գումարից հանվում է շահած ընդհանուր գումարը: Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)–ը տրվում է միայն այն դեպքում, եթե ստացված թիվը դրական է: Օրինակ՝ խաղադրույքների ընդհանուր գումարը 2,000,000 դրամ է, իսկ շահած ընդհանուր գումարը՝ 1,500,000 դրամ (2,000,000 – 1,500,000 = 500,000)

Պետք է հաշվի առնել, որ միևնույն իրադարձության ելքի վրա մեկից ավել խաղադրույք կատարելու դեպքում այն հաշվարկվելու է որպես մեկ իրադարձության ելք

Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)–ի գումարը հաշվարկվում է ամեն ամսվա կտրվածքով և փոխանցվում է խաղային հաշվին հաջորդ ամսվա առաջին օրը

Ակցիան գործում է ամեն ամիս՝ ամսվա առաջին օրվա ժամը 00:00–ից մինչև տվյալ ամսվա վերջին օրվա ժամը 23:59–ը իրադարձությունների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների և դեպոզիտների համար

Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)-ի սահմաններում մեկ հաշվարկային օր է համարվում 00։00-ից մինչև տվյալ օրվա 23։59-ը

Խաղային հաշվին փոխանցված Cashback (պարտված խաղադրույքների մասնակի վերադարձ)–ի գումարը կանխիկացնելու համար անհրաժեշտ է այն խաղարկել մեկ անգամ

TotoGaming–ը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ կասեցնելու բոնուսային առաջարկը: Ակցիայի պայմանների ցանկացած չարաշահման դեպքում կազմակերպիչն իրավասու է կասեցնել բոնուսի տրամադրումը ամբողջ բոնուսային գումարի կամ նրա մի մասի չափով, հարկ եղած դեպքում նաև կասեցնել խախտողի հաշվեհամարը