21+ | Warning: participation in the game may result in material losses. Playing drunk or depressed is unacceptable.

زمانی که  نیاز دارید می توانید با ویرایش،به برگه شرط بندی خود شرطی بهتر و یا با اضافه کردن شرط های جدید، تغییرات لازم را انجام دهید. این عملکرد به شما این امکان را می دهد تا هم  استفاده کنندگان  اینترنتی و هم استفاده کنندگان از فروشگاه های شرط بندی برگه شرط بندی  تکی و یا اکسپرس خود را ویرایش نمایند.  برای ویرایش شرط بندی خود تنها لازم است"

1.  وارد بخش سابقه شرط های ورزشی شوید

2. مقابل برگه شرط مورد نظر نشان <ویرایش شرط> را انتخاب کنید

3. تغییرات لازم را در برگه شرط خود انجام دهید

4. تغییرات را تایید کنید

چه نوع تغییرات در برگه شرط قابل قبول خواهد بود؟

در صورت داشتن شرط تکی می توانید شرط های جدید اضافه کنید. در این صورت شرط تکی شما تبدیل به شرط اکسپرس خواهد شد

مثلا" شما بر روی رویداد منچستر یونایتد و چلسی برای برد تیم 1 شرط بسته اید.پس از مدتی تصمیم به اضافه کردن رویدادی جدید به شرط های خود شده اید. مثلا" اینتر و یوونتوس برای برد  تیم 2. پس از اضافه کردن این شرط به برگه شرط خود، شرط شما تبدیل به اکسپرس می شود

منچستر یونایتد و چلسی: برد تیم 1

اینتر و یوونتوس: برد تیم 2

در صورت  داشتن شرط اکسپرس شما می توانید هم به تعداد شرط های خود بیافزاید و هم شرط های قبلی خود را ویرایش کنید. ایجاد تغییرات در شرط های اکسپرس  فقط در شرایط زیر امکان پذیر می باشد"

رویداد قابل تغییر می بایست در حالت پیش رو باشد و در حال برگزاری نباشد.

رویداد قابل تغییر نمی تواند از بخش sport.totogaming.am و ازبخش زنده انتخاب شده باشد

ضریب رویداد منتخب شده برای تغییر با رویداد ثبت شده، می بایست مساوی و یا بیشتر از ضریب کنونی باشد و مرتبط به ضریب از قبل ثبت شده در برگه شرط نباشد

شرط بندی نمی تواند با همان شرط بندی تغییر پیدا کند، می بایست ضریب انتخابی بزرگتر از ضریب کنونی باشد

ضریب انتخابی برای تغییر می بایست در لحظه تغییر فغال باشد ، در غیر این صورت ضریب متغییر قابل تغییر نخواهد بود

به طور مثال" شرط بندی اکسپرس زیر بسته شده است:

منچستر یونایتد و چلسی: برد تیم 1 1.6

اینتر و یوونتوس: برد تیم 2 1.8

 کمی دیرتر به دوست دارید که در شرط اکسپرس خود شرط دیگری را بیافزاید، طور مثال" در بازی باواریا -بورسیا د بیشتر از 4.5 گل" مجموع بیشتر از (4.5) .  پس از اضافه کردن این رویداد شرط اکسپرس شما چنین خواهد بود"

منچستر یونایتد و چلسی: برد تیم 1 1.6

اینتر و یوونتوس: برد تیم 2 1.8

 باواریا -بورسیا د بیشتر از (4.5) گل" 2.2

امکان دارد شما مایل باشید به جای اضافه کردن رویدادی، رویداد های ثبت شده خود  را تغییر دهید. به طورمثال به جای رویداد "اینتر-یوونتوس برد2 ، رویداد باواریا-بورسیا د بیشتر از (4.5) را جایگزین شود.      

برای آن که تغییرات شما به درستی انجام شود می بایست رویداد اینتر-یوونتوس شروع نشده باشد و در لیست رویداد های زنده قرار نگرفته باشد.          همچنین ضریب رویداد باواریا-بورسیا د بیشتر از (4.5) بیشتر و یا مساوی با ضریب  رویداد اینتر-یوونتوس با ≥ 1.8  باشد.                                                          با رعایت قوانین ذکر شده شما می توانید شرط خود را تغییر دهید و در نتیجه شرط اکسپرس زیر را خواهید داشت" 

نچستر یونایتد و چلسی: برد تیم 1 1.6

 باواریا -بورسیا د بیشتر از (4.5) گل" 2.2

برای شرط بندی های تکی و اکسپرس شما هر مقدار رویداد اکسپرس بخواهید  تا سقف 30 رویداد در حالت اکسپرس انتخاب کنید

با رعایت شرایط ذکر شده شما می توانید شرط های اکسپرس خود را تغییر دهید.

اگر تغییر برگه شرط از فروشگاه های شرط بندی شرکت صورت گرفته است و در برگه شرط مذکور بیش از یک شرط تکی وجود  دارد، در این صورت امکان ویرایش شرط وجود ندارد.