21+ | Warning: participation in the game may result in material losses. Playing drunk or depressed is unacceptable.

برداشت طی 1 ساعت

برد با توتوگیمینگ به جزء حس شادی داشتن، بسیار راحت می باشد آسان و راحت است،زیراشما می توانید به را حتی مبالغ برد خود را به صورت نامحدود هم در بخش کازینو و هم در بخش کازینو زنده حداکثر.... طی 1 ساعت برداشت نمایید حداکثر طی 1 ساعت می توانید برد خود را در دست داشته باشید. برداشت های خود را می توانید از طریق Arca-iDram-Bank Transfer انجام دهید

شرایط برداشت

برداشت تنها برای بخش های کازینو و کازینوی زنده می باشد

تمامی برداشت مبلغ برد شما می بایست به طور کامل از بخش کازینو و یا کازینو زنده باشد. در غیر این صورت استفاده از شرایط ذکر شده امکان پذیر نمی باشد

شما  می توانید به جزء از فروشگاه های شرطبندی توتوگیمینگ و خدمات تحویل، برداشت وجه خود را طی 1 ساعت از روش های برداشت دیگر دریافت کنید

 می توانید در طی روز بدون محدودیت برداشت کنید

در بعضی مواقع بسته به میزان مبلغ درخواستی برداشت، ممکن است به دلیل بررسی بیشتر، در خواست برداشت به بیش از 1 ساعت به طول انجامد

هنگام برداشت هر گونه اختلالات فنی ایجاد شده از طرف سوم (Arca-iDram و بانکهای دیگر) ، TotoGaming هیچ مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت

ادامه دهید
Aniv