21+ | Warning: participation in the game may result in material losses. Playing drunk or depressed is unacceptable.

تورنومنت ورزشی

اولین روز هر ماه، ماه تورنومنت ورزشی محسوب و محاسبات آغاز می گردد.

شما فرصت این را دارید که همه روزه برنده باشید. بدون پرداخت وجهی و با پیش بینی ضرایب صحیح در تورنومنت ورزشی برنده شوید.
تورنومنت ورزشی متشکل است از تورنومنت های روزانه و ماهیانه.
برای اینکه بتوانید در تورنومنتهای ورزشی روزانه موفق باشید، می بایست مجموع بیشترین بونوسها و ضرایب را برنده شوید.
و این پایان کار نیست، در پایان هر ماه تورنومنت ورزشی نام 10 نفر اول از شرکتکنددگان تورنومنتهای ورزشی که طی ماه مجموع بیشترین بونوسها و ضرایب برنده را کسب کرده باشند در جدول مربوطه قرار می گیرد که مبالغ واقعی دریافت می کنند.(برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت بونوس و امتیازات، به بخش قوانین، قسمت 3، ماده 2 مراجعه کنید).

چرا نباید فرصت شرکت در تورنومنت ورزشی را از دست ندهیم:

در جریان <تورنومنت ورزشی> برای هر یک شرکتکنندگان به صورت پیش فرض یک حساب با عنوان بونوس ایجاد می گردد و هر روز بونوسهایی به آن منتقل می شود.

screen1 screen1

از بونوس دریافت شده می توانید در تورنومنت ورزشی استفاده نمایید. در صورت استفاده از بونوسها و برنده شدن، امتیازات بونوس در ضرایت رویداد مربوطه ضرب می شود ودر حساب بونوس شما ذخیره می گردد. در تورنومنت ورزشی روزانه برنده کسی است که تا پایان روز بیشترین امتیازات بونوس را کسب کرده باشد.
در بخش حساب <تورنومنت ورزشی> شما می توانید جدول روزانه تورنومنت را مشاهده نمایید که در آن امتیازات شرکت کنندگان ،نفرات برتر در لحظه و در پایان روز می توانید برنده تورنومنت روزانه را بشناسید.

screen4 screen4

بعد ار پایان روز امتیازات شرکتکنندگان صفر شده و بونوسهای جدید برای روز بعد ارائه می شود.
باید اشاره کرد که، شما می توانید در برد تیم اول، برد تیم دوم،مساوی ، مجموع و سایر آیتم های رویدادهای ورزشی که در <تورنومنت ورزشی> مشخص گردیده شرط بندی نمایید . برای کسب اطلاع از رویدادهای مربوطه، به صفحه اصلی سایت SPORT.TOTOGAMING.am مراجعه نمایید.

screen2 screen2

هر روز 1.000 امتیاز بونوس به تمامی شرکت کنندگان ارائه می گردد.
نبرد همیشه در شرایطی برابر برای تمامی شرکت کنندگان آغاز می گردد.


تورنومنت روزانه هر روز ساعت 8:00 صبح آغاز و تا ساعت 8:00 صبح روز آینده ادامه دارد.

رویدادهایی که در آن شرط بندی صورت می گیرد می بایست در ساعت 8:00 صبح تا 3:00 صبح روز بعد آغاز گردند.
در تورنومنت ورزشی همه ی کاربران وب سایت توتو گیمینگ که تایید نهایی شده اند می توانند شرکت کنند.

نحوه محاسبات مربوط به امتیازات بونوس و معرفی برنده:


تورنومنت روزانه

برندگان تورنومنت روزانه، شرکت کنندگانی هستند که در 5 رتبه ابتدایی جدول قرار بگیرند و این 5 نفر کسانی هستند که به ترتیب بیشترین امتیازات بونوسها را برنده شده باشند.

رتبه
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه چهارم
رتبه پنجم
جایزه
45%
25%
15%
10%
5%

تورنومنت ماهیانه

برای تورنومنت روزانه صندوق جایزه 200.000 درامی در نظر گرفته شده که به ترتیب زیر بین 5 نفر اول تقسیم می گردد.

رتبه
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه چهارم
رتبه پنجم
رتبه ششم
رتبه هفتم
رتبه هشتم
رتبه نهم
رتبه دهم
جایزه
Hyundai Accent
40%
25%
15%
7.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

مبلغ جوایز در دقیقا پس از اتمام هر تورنومنت روزانه یا ماهیانه به حساب نفرات برتر منتقل می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و جداول به بخش <تورنومنت ورزشی> در سایت TOTOGAMING سر بزنید.